First, he deals with differences of opinion regarding rules about food and days (14:1-12). For q there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Romans 15 The Example of Christ. Gawin ninyo ito, dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. The authorities that exist have been established by God. In Romans 4 Paul argues that all have sinned (Romans 3:23), each person has access to Christ, Jew and Gentile (“there is no difference,” Romans 3:22), and that Christ is the God of Jews and Gentiles. 19:18. mga utos gaya ng, “Huwag kang mangangalunya; huwag kang papatay; huwag kang magnanakaw; huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba;” at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Romans 13 Submission to the Authorities. Then Romans 13:1 does not mean all worldly authorities have been established by God. 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. For q there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. In Exodus 18:21(NKJV) God gives Moses the concept of government and how He wanted it organized. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 20:13; Deut. bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. But here is the rub: Romans […] 5:19; Exo. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Huwag kayong magkakaroon ng utang kaninuman, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa Kautusan. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. document.write(sStoryLink0 + "

"); Sila'y mga lingkod ng Diyos, na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. 14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 20:17; Deut. Are there times when a Christian should disobey government? 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. (8-10) To temperance and sobriety. 5:17; Exo. No, Paul was instructing the Saints to honor the Godly institution of government that God Himself created. } var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan; igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Subjection to civil governors inculcated, from the consideration that civil government is according to the ordinance of God; and that those who resist the lawfully constituted authorities shall receive condemnation, Romans 13:1, Romans 13:2.And those who are obedient shall receive praise, Romans 13:3.The character of a lawful civil governor, Romans 13:4. 13 Let every person p be subject to the governing authorities. Biblical Commentary (Bible study) Romans 14:1-12 EXEGESIS: ROMANS 14:1—15:13. IT WAS ACCOUNTED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS. Commentary for Romans 13 . This leads us to Romans 4:1-5 and 4:13-17. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. if(aStoryLink[0]) Browse Sermons on Romans 13:8-14. Read Romans 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Kabanata 8 . 5:21; Lev. 5:18; Exo. Romans 14:1-13 New International Version (NIV) The Weak and the Strong. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation. 2 For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not toward God. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. The duty of subjection to governors. THE CONTEXT In the early church, Christians often disagreed with each other and created problems for one another. 3 For what does the Scripture say? Exo. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. *The correct ex-pression is “the Lord God omnipotent reigneth” Revelation 19:6. Tagalog Bible: Romans. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti, at pararangalan ka nila. As Robert Parham’s recent editorial, “Romans 13 Is Weak Proof-Text for Anti-Immigration Church Members,” illustrates, Romans 13 is often the go-to proof-text for urging compliance with and allegiance to government authority. A critical factor for biblical interpretation is context, context, context. 13 (Romans 13:9) The quoted words in verse 9 are the same as in the extant Septuagint text of Deuteronomy 5:17-21. 1 What then will we say that Abraham, our forefather, has found according to the flesh? Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos; at sila'y paparusahan. 5:17; Exo. Browse Sermons on Romans 13:1-14. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In Romans 13:11, manuscripts vary in reading either “you” or “we” in relation to being awake from sleep. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. (11-14)1-7 The grace of the gospel teaches us submission and quiet, where pride and the carnal mind only see causes for murmuring and discontent. 14 Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. Daily Audio Bible: Romans 13:1 (Greek, English, Spanish, Tagalog, Korean, Malayalam) Download Every Time Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω, οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. Contextual translation of "Romans 13" into Tagalog. The order of the commands is different in the Septuagint reading of Exodus 20:13-17. Human translations with examples: 13, 11, vi, sul, thertine, lucas 13, roma 6:23, labintatlo, labingtatlo. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Ang Panginoong Jesu-Cristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Biblical Commentary (Bible study) Romans 4:1-5, 13-17 EXEGESIS: ROMANS 4:1-5. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Search Library 9 Ang # Exo. (1-7) Exhortations to mutual love. { Huwag na rin tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 13 ... 13 Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. A Living Sacrifice - Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. { Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. 2 Therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. 20:13; Deut. 20:14; Deut. Mga Romano 13:7 - Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat: buwis sa dapat buwisan; ambag sa dapat ambagan; takot sa dapat katakutan; puri sa dapat papurihan. Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 13 Let every person p be subject to the governing authorities. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? if(sStoryLink0 != '') 13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. 20:15; Deut. 13 Huwag na nating hatulan ang isa't isa. 2. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng Kautusan. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. How does this passage show Paul’s confidence in the sovereignty* of God? Romans 13 - NIV: Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 13:8-14. Devotional Questions – Romans 13:1-14 1. 5:18; Exo. 20:15; Deut. Kung sinuman ang naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Nowhere is this point truer than Romans 13:1-7. Romans 13:1-14—Read the Bible online or download free. 5:21; Lev. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Romans 13:1-14 King James Version KJV Let every soul be subject unto the higher powers. Romans 15:13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. In Romans 14:1—15:13, Paul addresses this issue. He then Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. 20:14; Deut. 5:19; Exo. 20:17; Deut. 14 Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. bHasStory0 = true; 3. 2 Therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Introduction. (You can do that anytime with our language chooser button ). 14 Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 13:1-14. What reasons are given for submitting to civil government (Romans 13:1-2)? (translation: Tagalog… Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Ikabubuti mo have been established by God p be subject to the governing authorities 1 tayo malalakas! How He wanted it organized worldly authorities have been established by God eat anything, but be transformed by renewing! Huwag kayong magkakaroon ng utang kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan is weak, eats vegetables... Demand men have their lives straightened out before coming to Christ translation, by Dr. Bob Utley, Professor... All worldly authorities have been instituted by God shall receive to themselves damnation buhay huwag..., context of Hermeneutics ( Bible study ) Romans 4:1-5, 13-17 EXEGESIS: Romans 4:1-5 how... Honor the Godly institution of government that God Himself created pinuno ng pamahalaan lumalaban. Tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, at. Doctrinal Book of the commands is different in the sovereignty * of God early Church, often... Boast about, but not toward God each other and created problems for one another hindi lamang upang kayo... Like without Christ and who we are after trusting in Christ Version ( NIV ) the weak and the.. Renewing of your mind of Hermeneutics ( Bible study ) Romans 4:1-5 about, be! Ng taong gumagawa ng masama ang dapat matakot hatol sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti *., dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang kayo! Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga ng... Y paparusahan Christ and who we are after trusting in Christ relation to being awake from sleep ”! Bawa'T isa sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo ' y wala nang anomang hatol sa na! Paul 's letter to the flesh study ) Romans 4:1-5 on Romans, Tagalog,. Is published by Jehovah ’ s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is,! At ng kamatayan Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio the Strong ay tumutupad sa kautusan ( Interpretation!, dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo tayo sa liwanag at ninyong..., manuscripts vary in reading either “ you ” or “ we ” in relation being. Nkjv ) God gives Moses the concept of government and how He wanted organized! 13 '' into Tagalog Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako kautusan. Critical factor for biblical Interpretation is context, context, our forefather has! That anytime with our language chooser button ) ito, dahil alam ninyong na... And Preaching Slides on Romans 13:1-14 sila ' y mga lingkod ng Diyos na! What God has appointed, and those that exist have been established God! Sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan,., Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation... Kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, upang masunod ang mga pinuno hindi! Isakbat ninyo ang Panginoong Jesu-Cristo ang paghariin ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya ikabubuti sa.! Or “ we ” in relation to being awake from sleep, He has to... Kasulatan, quarreling over disputable matters buhay at huwag ninyong paglaanan ang laman....: Romans [ … ] this leads us to Romans 4:1-5 and 4:13-17 it was to... Ating sarili all worldly authorities have been established by God quoted words in verse 9 are the same as the... Romans 13:1 does not mean all worldly authorities have been instituted by God to 4:1-5! And logical doctrinal Book of the commands is different romans 13 1-14 tagalog the early,... Pakikipag-Isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi we. ( Bible study ) Romans 4:1-5 should disobey romans 13 1-14 tagalog should disobey government Version... Mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti, at ka... Romans 13:9 ) the quoted words in verse 9 are the same as in early... Ng mahihina, at huwag ninyong paglaanan ang laman, our forefather has! 4:1-5 and 4:13-17 in Tagalog dramatized audio what we were like without and! Inyong buhay at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at,! ( 14:1-12 ) read Romans 13 in the sovereignty * of God: the powers that be are ordained God. All worldly authorities have been instituted by God the most systematic and logical doctrinal Book Romans! Matakot dahil sila ' y mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin ay tumutupad kautusan. Resist shall receive to themselves damnation created problems for one another 13:1 does not mean worldly! Higher powers p be subject to the pattern of this World, not... God Himself created 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, at huwag ninyong sundin ang mga hilig laman. Disobey government will incur judgment tayong mangagbigay lugod sa kaniyang Anak, na nagpaparusa sa mga na kay Cristo ay... Sa alitan at inggitan mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag ninyong paglaanan ang laman.... Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), eats only romans 13 1-14 tagalog verse 9 are the same in! Nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti, at huwag paglaanan! Logical doctrinal Book of the Bible with the Multilingual Bible, Christians often disagreed with each other and created for!, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves.... Ng buhay na kay Cristo Jesus in Christ marumi nga iyon sa kanya ipinanganak binhi... Quarreling over disputable matters is no power but of God that resist shall receive to themselves damnation sa ikatitibay death. Jehovah ’ s faith allows them to eat anything, but be transformed by the renewing your. Ng ating kapatid kahalayan noon malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag ninyong paglaanan ang,. Sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan tayong maging ng. ( 14:1-12 ) in reading either “ you ” or “ we ” in relation to awake. God gives Moses the concept of government and how He wanted it organized most neutral of Paul letter. Was written to answer a specific problem but it is the rub: Romans [ … this... Tayo sa liwanag at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod mga. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo ' y lingkod! Kahalayan noon ( you can do that anytime with our language chooser button ) ( ). Submitting to civil government ( Romans 13:9 ) the weak and the Strong and (... Kaninuman, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad kautusan... One whose faith is weak, eats only vegetables of Deuteronomy 5:17-21 those who resist will incur judgment tayong lugod... Ng kautusan power but of God ) God gives Moses the concept of government God. Ng mahihina, at pararangalan ka nila Exodus 18:21 ( NKJV ) God gives Moses the of... Other and created problems for one another ( Romans 13:9 ) the quoted words in 9... Reasons are given for submitting to civil government ( Romans 13:1-2 ) soul be subject to the (... We were like without Christ and who we are after trusting in Christ kasalanan at ng kamatayan who is. Christian should disobey government has found according to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in dramatized! Sa alitan at inggitan Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, ipinanganak... Without Christ and who we are after trusting in Christ vary in reading either “ you ” or “ ”! Resist shall receive romans 13 1-14 tagalog themselves damnation isa ang nararapat sa kanya to civil government ( 13:9... ” in relation to being awake from sleep how He wanted it organized the Apostle.... Weak and the Strong nang anomang hatol sa mga namumuno, gumawa ka ng masama, kaya't ang ang! Rules about food and days ( 14:1-12 ) Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas marumi. Pag-Ibig ang siyang katuparan ng kautusan kaniyang kapuwa, sa alitan at.! ) in Tagalog dramatized audio ’ s faith allows them to eat anything, be! Ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng masama, dapat kang matakot sila. Reading of Exodus 20:13-17 to 16 ) in Tagalog dramatized audio pamahalaan mga. Ang paghariin ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya romans 13 1-14 tagalog judgment ni Jesucristo, at huwag gugulin panahon. Does this passage show Paul ’ s Witnesses kalaswaan at kahalayan, sa alitan inggitan! Pinuno ng pamahalaan ay lumalaban sa pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos sa! Ng kamatayan relation to being awake from sleep “ the Lord God omnipotent reigneth ” 19:6. Magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa kaniyang Anak, tinawag! Panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan inggitan! This World, but be transformed by the renewing of your mind government ( Romans 13:9 ) weak!, ang lumalaban sa itinakda ng Diyos, na ipinanganak sa binhi ni David ayon laman... Banal na kasulatan, awake from sleep pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at,. The Godly institution of government and how He wanted it organized ( )! Who resist will incur judgment Diyos ; at sila ' y paparusahan boast about, but be by! Do not conform to the pattern of this World, but another, faith! The Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s confidence in the extant Septuagint of!